Geschiedenis

Vooraf;

Het jeugdvierdaagse comité Malden heeft geprobeerd een zo zorgvuldig mogelijk beeld te krijgen van 60 jaar jeugdvierdaagse.

Dit is erg moeilijk omdat er van de begin jaren weinig op papier staat, waar wij in dit verslag dus mensen vergeten te benoemen gebeurt dit niet met opzet. Wel willen wij ook hen hartelijk danken voor het feit dat zij mede deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt

 

Zo is het allemaal begonnen,blessing

"Ik weet nog goed hoe het begon". (dit gesprek vond plaats in 1984 in het kader van 25 jaar jeugdvierdaagse) Aan het woord is Piet Spaan, in die tijd bakker in Malden.

Er was in Malden een stichting Charitas die, waar dat mogelijk was, mensen in nood wat probeerde te helpen. Een lid van deze stichting,
de heer F. Blessing, (zie foto rechts)  kwam toen ook bij mij. Een bakker weet vaak wel

 

In die tijd was men in Ottersum juist gestart met een jeugdvier­daagse. Ik ben dus met de heer Blessing naar Ottersum gegaan om eens te kijken hoe het daar ging.
We waren zo enthousiast dat we besloten dit in Malden ook eens te proberen".

De grote animatoren zijn dus geweest F. Blessing en P. Spaan.
Bij de organisatie waren verder onder andere betrokken B. Broekman, A. v.d. Broek en W. Derks.

 

Deze laatste heeft op zijn bromfiets de allereerste route van de Maldense jeugdvierdaagse uitgezet. 
In 1959 was het dan eindelijk zover, de eerste Maldense jeugdvierdaagse kon van start gaan.Deze eerste keer waren er 122 deelnemers. Er werd toen nog geen inschrijfgeld gevraagd. Dat gebeurde pas bij de derde keer, nl. 50 cent. Start en eindpunt waren bij de muziekkiosk aan de Raadhuisstraat.

kiosk

Om zaterdags ook mee te kunnen helpen werd Piet Spaan (hier onder op de foto) in de nacht van vrijdag op zaterdag steeds geholpen in zijn bakkerij door enkele vrijwilligers. Ook werden in diezelfde bakkerij de gladiolen, die men van een aantal kwekers in Overasselt gekregen had, gebost.

spaan

Stichting jeugdbelangen;
In 1966 werd de stichting jeugdbelangen opgericht (dit is andere stichting dan de huidige stichting jeugdbelangen malden) met als voorzitter dhr Blessing. Het organiseren van de jeugdvierdaagse werd toen allemaal wat gemakkelijker, zegt Gerrit Arts, in die tijd penningmeester-secretaris van deze stichting.
Via Blessing raakte hij ook betrokken bij de jeugdvierdaagse. Zelf een fanatiek wandelaar (hij heeft meerdere keren de Nijmeegse vierdaagse megelopen), beleefde samen met Blesing een heel fijne tijd met het organiseren van dit evenement. piet Spaan had zich nu er een stichting was opgericht terug getrokken uit de organisatie.

 

Sponsoring,
Toen al, in 1966, ging men, net zoals we nu nog doen de Maldense middenstand af voor het vragen om een bijdrage en zij geven (al jaren) graag voor de Maldense jeugd.

 

Rondje ijs,
Vermeldenswaard uit die tijd is het "rondje ijs van Jan Poelen" van cafetaria Monique, ook is het goed te vermelden dat Marcel van den Bongard (voorheen Intertoys) ruim 25 jaar sponsor is geweest waarvoor hulde.
Het fruit werd geleverd door groenteman Gommers en Martens (de Mulder) uit de Raadhuisstraat, hij reed met zijn wagen met daarop melktuiten met aanmaaklimonade, een traktatie die ook nu nog steeds wordt gegeven, fruit gesponsord door Intratuin Malden en de Limonade al jaren door Fransje Thijssen (dierenspeciaalzaak de Molen).

In die jaren 60 was ook de vrouwenbond actief bij de organisatie.

Carnavalsvereniging de Harlekijnen,
In 1970 ging de organisatie over in de handen van de jeugdcarnavalsvereniging C.C.H in samenwerking met de stichting jeugdbelangen onder leiding van Gerard Küppers
Gerard heeft samen met Wim vd Broek de organisatie overgenomen van Gerrit Arts, dit deed hij samen met de leden van de carnavals club de Harlekijnen waar hij toen voorzitter van was.
In dat jaar hadden we zelfs 4 afstanden en wel 5, 10, 15 en 20 Km. De afstanden waren opgedeeld in leeftijdsgroepen, 6 t/m 8 jaar 5 Km, 8 t/m 11 jaar 10 Km, 11 t/m 14 jaar 15 Km en 14 t/m 16 jaar 20 Km. De 20 Km bleek

geen succes te zij en is daarna nooit meer gelopen.
De start en intocht waren toen bij het Wijbertje, een jeugdgebouw dat op de hoek van de Kerkweg en de Meidoornstraat stond.

In 1972 het de jeugdvierdaagse voor het eerst een internationaal tintje door deelname van een aantal kinderen uit Duitsland en Amerika.wiebertje

 

 

 

 

 

 

 

Kees Jacobs,
Kees was op het einde van de jaren 60 - begin jaren 70 een geweldige stimulator van vooral de jongste wandelaartjes.
Hij nam altijd de 5 Km voor zijn rekening (dat waren er toen tussen de 40 en 60). Met deze groep ging Kees op stap en op gezette tijden ging hij langs de kant van de weg zitten om met de kinderen liedjes te zingen.

Jeugdvierdaagse Comité Malden,
In 1973 kwam de organisatie in handen van Gerard Janssen en werd het jeugdvierdaagse comité Malden opgericht.
Hij vormde een kring van medewerkers om zich heen waaronder Theo Theunissen, Jan Willems, Erik Jacobs, Joop Hax en Hans Janssen, samen met een grote schare vrijwilligers waarvan er heden ten dage nog enkele actief zijn. Start en eindpunt werd vanaf dat moment verenigingsgebouw " Het Honk" Gerard heeft tot en met de 25e jeugdvierdaagse (1984) de leiding gehad.

 

Collage 25 jaar jeugdvierdaagse Malden

collage25jaar

 

In 1984 werd de jeugdvierdaagse georganiseer vanuit jongeren centrum " de SJeMpot" die toen nog aan het plein bij de "oude" bibliotheek zat, de organisatie is vanaf dat moment in handen van de huidige voorzitter, er hebben vele wisselingen in het bestuur plaats gehad in de loop der jaren, het huidige comité is overigens al jaren een vaste club.

In 1999 zij we verhuist naar het nieuwe Jongerencentrum " de SJeM".maldensteijn

Start en eindpunt is bij het Sociaal Cultureel Centrum Maldensteijn.

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers,
Zoals al eerder vermeld starte men in 1959 met 122 deelnemers,
tot 1970 steeg dit aantal niet erg, daarna begon de groei, in het begin zeer langzaam. 
In 1973 kwam het aantal deelnemers boven de 300, het jaar daarna zelfs boven de 500.
In 1979 kon een record aantal deelnemers worden genoteerd van 750, daarna is het weer iets teruggelopen. De jaren daarna zaten we jaarlijks rond de 600 deelnemers.

De laatste jaren (2014 tot 2015) liep het aantal deelnemers drastisch terug zelfs tot onder de 200 waarna besloten is om over te gaan naar een Jeugd-avond-vierdaagse en dit heeft zeker geholpen, in 2018 zaten we weer rond de 600 deelnemers. 

 

 

Regen,
In al die jaren hebben we over het weer eigenlijk niets te klagen gehad. Dat wil niet zeggen dat we nooit zijn weg geregend, in 1979 bijvoorbeeld hadden we op de tweede dag, " de dag van de Elshof" een geweldige stortbui, de route moest worden ingekort maar voor het zover was had een een aantal medewerkers de handen vol aan het over een sloot zetten van kinderen maar vooral ook ouders.
Ze moesten een nogal steile kant op klimmen en die werd steeds gladder door de regen. Al met al was het vreselijk lachen ondanks het slechte weer.
Slechts een keer hebben we de intocht moeten afgelasten vanwege het slechte weer, kinderen en ouders werden eerst naar huis gestuurd en konden na een lekker warme douche de medaille afhalen bij het Honk.

Hardlopers,
Ieder jaar zijn er wel een paar deelnemers die denken er een hardloop wedstrijd van moeten te maken in plaats van een wandelvierdaagse. Zo kon het wel eens gebeuren dat controle en rustposten nog niet aanwezig waren als de eerste al passeerden, bij aankomst op het eindpunt bleek dan dat ze de traktaties onderweg letterlijk "misgelopen" hadden. Daartegenover hebben we regelmatig een bezemeagen nodig om de langzame lopers te begeleiden. Het aantal uitvallers is in de loop der jaren altijd erg meegevallen.

Hardlopers,
Ieder jaar zijn er wel een paar deelnemers die denken er een hardloop wedstrijd van moeten te maken in plaats van een wandelvierdaagse. Zo kon het wel eens gebeuren dat controle en rustposten nog niet aanwezig waren als de eerste al passeerden, bij aankomst op het eindpunt bleek dan dat ze de traktaties onderweg letterlijk "misgelopen" hadden. Daartegenover hebben we regelmatig een bezemeagen nodig om de langzame lopers te begeleiden. Het aantal uitvallers is in de loop der jaren altijd erg meegevallen.

 

Medailles,
In de loop van de jaren is daar nog wel eens het een en ander aan veranderd. De eerste 20 jaar kregen de kinderen alleen als ze voor de eerste keer meeliepen een medaille, elk volgend jaar kregen ze een cijfertje en bij de tiende keer een kroontje op een vaantje. In 1980 is ertoe overgegaan om ieder jaar een medaille uit te reiken met achterop het jaartal.
Op veler verzoek is eind jaren 90 weer overgegaan op het eerste jaar een medaille en daarna cijfertjes, als je voor de vijfde keer meeloopt krijg je weer een medaille met daarop een kroontje, loop je voor de tiende keer mee krijg je tegenwoordig een beker.

bekers

 

Medewerkers,
Het aantal mensen dat we al die jaren steeds weer hebben kunnen motiveren iets te doen als medewerker is bijzonder groot. Een aantal van hen is al jaren achtereen steeds weer present en we hebben al meerdere jubilea mogen vieren.

 

 

De Intocht,
Jarenlang is het verzamelpunt op de laatste dag voor de intocht "de Blankenberg" geweest, hierblankenberg
kregen de kinderen een bosje gladiolen en een ijsje aangeboden (zoals ook nu nog steeds het geval is).
Van daaruit ging het dan in een bont gekleurde karavaan naar de "Maldense Brug"
waar we opgewacht werden door harmonie "Luctor Et Emergo" uit Malden.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Toen we vanuit het "HONK" starten en eindigen hebben we de intocht in verband met de verkeersveiligheid (oversteek rijksweg) aan moeten passen, de verzamelplaats was toen het grote veld achter de vogelzang, vanaf dat moment heeft ook het springkussen zijn intrede gedaan, dit om het wachten te veraangenamen.vogelzang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1999 hebben we de intocht weer verplaatst en was het verzamelpunt speeltuin de "PUNT" aan de Plantsoenstraat, de laatste twee jaar verzamelen we op de Hoge Hof bij het kanaal om van daaruit de intocht naar Maldensteijn te houden.

 hogerhof

 

De intocht is jarenlang begeleid door de Harmonie dit gaf altijd een feestelijk tintje aan deharmonie
intocht met mooie beelden van kinderen uitgedost met lintjes en andere versierselen
helaas is de Harmonie opgeheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intocht

 

intocht2

 

Start en eindpunt is nu bij de landelijke rijvereniging en ponyclub VCM aan de Lierseweg.
Mede omdat nu een echte intocht ontbreekt sluiten we de vierdaagse feestelijk af met een extra traktatie op het eind 

manege  popcorn

 

 

Related Articles